Válka s Mloky

October 31, 2020
Válka s Mloky

V Tichém oceánu objevil starý námořní kapitán van Toch, původemČech, podivuhodně učenlivé mloky podobné člověku. Vládcijednotlivých zemí začali využívat a zneužívat mloky ve svůjprospěch například k lovu perel, ale i jako pracovní sílu napodmořských stavbách. Mloci dostali i zbraně na ochranu předžraloky. Potřebují však stále větší prostor a tak nakonec vyhlašujílidstvu válku a hrozí je vyhladit zbraněmi, které jim lidé samidali. Záhubu lidské civilizace odvrátí až šovinismus, který panujenejen mezi lidmi, ale i mezi mloky a který jejich útočnou jednotunakonec rozleptá.