Onder professoren

October 31, 2020
Onder professoren

Toen Willem Frederik Hermans zijn vaderland achterliet had hijeen affaire achter de rug met afgunstige docenten en hoogleraren opde Universiteit van Groningen. Hoewel hij achteraf juridisch geheelin het gelijk werd gesteld zal geen wraak zoeter hebben gesmaaktdat het publiceren van de bijtende sleutelroman Onder professoren,waarin Prof. Dr. Rufus Dingelam de Nobelprijs krijgt die hem echterniets dan ongeluk zal brengen. Afgunst, jaloezie en machtsmisbruikzijn na dertig jaar nog steeds een onverminderde klassieker.