Bli rik på hållbart sparande

November 28, 2020
Bli rik på hållbart sparande

Hur sparar man ansvarsfullt och hållbart? Är det överhuvudtagetmöjligt, eller ska vi som privatpersoner överlåta sådant tillproffsplacerarna? Alla svenskar måste förr eller senare göra ettantal aktieval. Det gäller när man väljer tjänstepension, när manväljer fond i premiepensionen och också i det privatasparandet.I denna lättbegripliga och placerarvänliga inspirationsbok gerCarl Rosén tydliga svar: det går och det går till och med bättre änatt gå via fonder och andra kommersiella aktörer. På samma sätt sommånga i vardagen försöker följa sin egen övertygelse till exempelgenom att källsortera, äta ekologiskt, köpa hybridbilar, välja attcykla, inte köpa pälsar eller att inte röka, kan du göra exaktsamma sak när du placerar dina pengar. Genom att välja rätt aktie,fond eller livbolag kan du b.de bli rik och placera hållbart pådina villkor.Utgångspunkten är att varje individ själv har en uppfattning omvad som är etiskt eller långsiktigt hållbart. Det kan handla omallt från miljöfrågor, global uppvärmning, vapen, kärnkraft ochdjurförsök till tobak och alkohol. Med detta som grund visar CarlRosén i boken pedagogiskt, steg för steg, hur var och en kan byggaupp ett hållbart och etiskt sparande som till och med slårproffsen.