De moed van het weesmeisje

December 10, 2020
De moed van het weesmeisje

Dutch Translation of Die Töchter der Tuchvilla - Anne Jacobs(2015)Een schitterende villa, de dreiging van oorlog en onverwachtbezoek…Het is 1916 en de villa van de familie Melzer is veranderd ineen militair ziekenhuis. Marie heeft het beheer van de fabriek opzich genomen terwijl Paul zich aan het front bevindt. De dochtersvan het huishouden zorgen samen met het personeel voor de gewonden.Ze houden hoop, tot triest nieuws hen bereikt: Maries zwager is aanhet front omgekomen en Paul is als krijgsgevangene in handen van deRussen.Terwijl Marie worstelt om het erfgoed van de familie te behoudenen de hoop op een hereniging met Paul niet op te geven, komt Ernstvon Klippstein naar de villa. En hij lijkt erg op Marie gesteld tezijn…De moed van het weesmeisje is het avontuurlijke en ontroerendevervolg op Het weesmeisje, dat werd omarmd door meer dan 15.000lezers in Nederland en België.