Hopp

December 26, 2020
Hopp

Vi lever i en orolig tid när utvecklingen inom världspolitikentycks absurd, klimatkatastroflarmen ljuder allt högre och klyftornai samhället bara blir djupare. Därför ger vi nu ut Rebecca Solnitsklassiska aktivistbok Hopp som aldrig tidigare kommit på svenska. IHopp fångar Rebecca Solnit de senaste 50 årens historia av aktivismoch samhällelig förändring, från Berlinmurens fall till devärldsomfattande demonstrationstågen mot kriget i Irak. Genom attlyssna till några av de senaste århundradets största tänkare, såsom Woolf, Gandhi, Borges, Benjamin och Havel, formulerar Solnit entidlös vision kring politisk förändring. För att orka fortsättakämpa, menar Solnit, måste vi erkänna de enorma framsteg som gjortstack vare enskilda personers engagemang, men också lära oss levamed att framtiden är osäker och att de direkta följderna av vårthandlande inte alltid är uppenbara. Hopp kräver handling ochhandling hopp och nu behövs denna samverkan mer än någonsin. Hopp(Hope in the dark) utkom första gången 2004. I de helt nyskrivnaför- och efterorden berättar Solnit om bokens uppkomst och om vägentill framtidstro och handling i ett samhälle som kan kännas bådeosäkert och skrämmande.